logo Zespół Szkół nr 6
im. M. Rataja
w Ełku
 
19-300 Ełk, ul. Kajki 4, tel.87 610-23-62
Sekretariat 7:00-15:00    Napisz do nas: zs6@elk.edu.pl
logo Szkoła w obiektywie -kliknij-  
Strona główna
Poradnik interesanta
Orlik
Usługi noclegowe
Wynajem pomieszczeń
i powierzchni reklamowych
Przetargi
REKRUTACJA 2019/2020
Pracownicy szkoły
Dokumenty szkoły
e-Dziennik
Lista podręczników
Zasady funkcjonowania dziennika
Dla rodzica
Dla ucznia
Samorząd
Do pobrania
Matura
Egzamin zawodowy
Kalendarium
Historia szkoły
Osiągnięcia
Realizowane projekty
Szkoła w obiektywie
Gazetka szkolna
Blog edukacyjny
Kącik kulinarny
"Edukacja Globalna"
Partnerzy szkoły
Oferty staży zawodowych
Ważne strony
 
 
 
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
Lp. Zadania i dane do planowania pracy Termin
1 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 03.09.2018
2 Praktyki śródroczne uczniów II TH: 01.04.2019-26.04.2019
III TH: 29.04.2019-24.05.2019
IIIa TŻiUG: 17.09.2018-12.10.2018
IIIb TŻiUG: 15.10.2018-09.11.2018
3 Złożenie wniosków o nagrodę Starosty (dla nauczyciela). 30.09.2018
4 Złożenie w sekretariacie szkoły pisemnej deklaracji dotyczącej
przystąpienia do egzaminu maturalnego: kl. IV Technikum
30.09.2018
5 Powołanie Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego i zastępcy przewodniczącego 05.03.2019
6 Zimowa przerwa świąteczna - Święta Bożego Narodzenia 23.12.2018–31.12.2018
7 Złożenie wniosku o odznaczenia resortowe i państwowe do 12 stycznia 2019
8 Czas trwania okresów: klasy IV Technikum: I okres 15 tygodni, II okres 15 tygodni I. - 03.09.2018–14.12.2018
II. - 17.12.2018-26.04.2019
8 Czas trwania okresów: Klasy I-III T i I-III BS I Stopnia :I okres – 19 tygodni, II okres – 19 tygodni I. - 03.09.2018–18.01.2019
II. - 04.02.2019-21.06.2019
9 Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 01.11.2018 (czwartek)
01.01.2019 (wtorek)
01.05.2019 (środa)
03.05.2019 (piątek)
20.06.2019 (czwartek)-Boże Ciało
10 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych :
Technikum (po pozytywnej opinii RP, RR,SU)
02.11.2018 (piątek)
10.01.2019 (czwartek)
02.05.2019 (czwartek)
06-08.05.2019 (3dni) matura
11 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych :
SB I stopnia (po pozytywnej opinii RP, RR,SU)
02.11.2018 (piątek)
10.01.2019 (czwartek)
02.05.2019 (czwartek)
06-08.05.2019 (3dni) matura
12 Ferie zimowe 21.01.2019 r. – 03.02.2019 r.
13 Wiosenna przerwa świąteczna – Święta Wielkanocne 18.04.2019-23.04.2019
14 Koniec zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach maturalnych (Technikum) 26.04.2019
15 Koniec zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach najstarszych (ZSZ) 21.06.2019
16 Egzamin maturalny w sesji wiosennej Zgodnie z ustaleniem dyrektora CKE
17 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w Technikum i ZSZ w sesji letniej Zgodnie z ustaleniem dyrektora CKE
18 Wnioski o nagrodę MEN i KO Ordery i odzn (do 11.01)
KEN (do 22.02)
MEN (do 17.05)
KO (do 22.06)
19 Wnioski o stypendium MEN i PRM dla uczniów do 19.06.2019 r.
20 Zakończenie rocznych zajęć – dydaktyczno – wychowawczych 21.06.2019
21 Nabór kandydatów do poszczególnych typów szkół na rok szkolny 2018/2019 Zgodnie z zarządzeniem WMKO
22 Ferie letnie 22.06.2019 r. – 31.08.2019 r.
23 Egzaminy poprawkowe dla uczniów 27 – 29.08.2019r
24 Liczba tygodni nauki w poszczególnych klasach: I–38; II TŻiUG-38, II TH-34;, II BS-38,
III TH-34, III TŻiUG-34,
III ZSZ-38 IV-30
 
| | | |