logo Zespół Szkół nr 6
im. M. Rataja
w Ełku
 
19-300 Ełk, ul. Kajki 4, tel.87 610-23-62
Sekretariat 7:00-15:00    Napisz do nas: zs6@elk.edu.pl
logo Szkoła w obiektywie -kliknij-  
Strona główna
Poradnik interesanta
Orlik
Usługi noclegowe
Wynajem pomieszczeń
i powierzchni reklamowych
Przetargi
REKRUTACJA 2019/2020
Pracownicy szkoły
Dokumenty szkoły
e-Dziennik
Lista podręczników
Zasady funkcjonowania dziennika
Dla rodzica
Dla ucznia
Samorząd
Do pobrania
Matura
Egzamin zawodowy
Kalendarium
Historia szkoły
Osiągnięcia
Realizowane projekty
Szkoła w obiektywie
Gazetka szkolna
Blog edukacyjny
Kącik kulinarny
"Edukacja Globalna"
Partnerzy szkoły
Oferty staży zawodowych
Ważne strony
Szkoła promująca zdrowie
 
 
 
Projekty realizowane w Zespole Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku

„Od teorii do praktyki – zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy”

Projekt „Od teorii do praktyki – zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014 – 2020, Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

 • Wartość projektu: 727 227, 52 zł
 • Kwota dofinansowania: 654 417, 52 zł
Okres realizacji projektu: 01.09.018 – 31.08.2020 r. Cel Projektu: Celem projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego z branży gastronomiczno – hotelarskiej powiązanego z potrzebami runku pracy prowadzonego w Zespole Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku. Nastąpi to poprzez modernizację metod i treści kształcenia, podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia 64 Uczniów kierunków technicznych i zawodowych, w tym 70% uczniów pełnoletnich oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji 20 Nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Kto może zostać uczestnikiem projektu Grupę docelową projektu stanowią nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku, w tym:
a. Uczniowie zawodu:
 • Technik hotelarstwa: 30U (23 kobiet i 7 mężczyzn):
 • I nabór: 13U (10 kobiet i 3 mężczyzn z kl. 3) oraz 2U (2 kobiety z kl.4)
 • II nabór: 13U (11 kobiet i 2 mężczyzn z kl.3) oraz 2U (2 mężczyzn z kl.4)
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych: 30U (21 kobiet i 9 mężczyzn):
 • I nabór: 13U (9 kobiet i 4 mężczyzn z kl. 3) oraz 2U (2 kobiety z kl. 4)
 • II nabór: 13U (10 kobiet i 3 mężczyzn z kl.3) oraz 2U (2 mężczyzn z kl.4)
 • Szkoła branżowa: 4U (2 kobiety i 2 mężczyzn):
 • I nabór: kucharz – 2U (2 mężczyzn)
 • II nabór: kucharz – 2U (2 kobiety)
b. Nauczyciele kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Ełku (19 kobiet i 1 mężczyzna)
Działania w projekcie
W ramach projektu „Od teorii do praktyki – zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy” udzielane zostanie wsparcie w ramach niniejszych zadań:
1. DIAGNOZA UCZNIÓW POD KĄTEM UZUPEŁNIENIA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH ORAZ KOMPETENCJI MIĘKKICH ;
2. KURSY UMOŻLIWIAJĄCE ZDOBYWANIE PRZEZ UCZNIÓW DODATKOWYCH KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZWIĘKSZAJĄCYCH ICH SZANSE NA RYNKU PRACY ;
 • Kurs barmana dla Uczniów pełnoletnich
 • Kurs baristy
 • Kurs someliera dla Uczniów pełnoletnich
 • Kurs w zakresie przygotowywania potraw regionalnych kuchni Warmii, Mazur i Podlasia
 • Branżowy kurs j. niemieckiego
 • Branżowy kurs j. angielskiego
 • Kursy rozwijające kompetencje miękkie
3. STAŻE ZAWODOWE
4. DOSKONALENIE NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO:
 • Kurs barmana
 • Kurs baristy
 • Kurs someliera
 • Kurs w zakresie przygotowywania potraw regionalnych kuchni Warmii, Mazur i Podlasia
5. MODERNIZACJA METOD I TREŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO ZAWODOWEGO;
6. DOPOSAŻENIE PRACOWNI KOMUNIKACJI W JĘZYKU OBCYM.
Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców i ekspertów. Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą równości szans.
Rekrutacja uczestników
Jeśli spełniasz kryteria zapraszamy do udziału w rekrutacji. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Sposób składania dokumentów Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) wypełniony w języku polskim (w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu w sposób czytelny) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.
Formularz można składać:
 • osobiście w Biurze Projektu
 • drogą mailową: projektzs6@projektgamma.pl
Dokumenty składane w wersji elektronicznej powinny zostać przekazane do Biura Projektu w oryginale z podpisami nie później niż przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia,
 • pocztową
Zgłoszenia, które przejdą pozytywnie ocenę formalną zostaną poddane ocenie punktowej, która polegać będzie na przyznaniu punktów w następujących kategoriach:
a. motywacja – spełnia/nie spełnia. Ocenie podlega uzasadnienie chęci wzięcia udziału ucznia w projekcie (np. kolidowanie wsparcia z wyjazdem/stażem zagranicznym itp.). Ocena na podstawie notatki z rozmowy rekrutacyjnej prowadzonej z uczniem lub uczniem i rodzicem ucznia niepełnoletniego.
b. średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok:
 • 4,5 lub więcej +5 pkt.
 • 4,49 - 4,00 +4 pkt.
 • 3,99 – 3,5 +3 pkt.
 • 3,4 – 3,0 +2 pkt.
 • poniżej 3,0 +0 pkt.
c. osoby zamieszkujące na terenach wiejskich +3 pkt.,
d. osoby z niepełnosprawnościami +3pkt.,
e. frekwencja na zajęciach obowiązkowych za ostatni rok:
 • 90% - 100% +3pkt.
 • 80% - 89% +2pkt.
 • 70% - 79% +1pkt.
f. Ocena zachowania za ostatni rok:
 • Wzorowe +5pkt.
 • Bardzo dobre +4pkt.
 • Dobre +3pkt.
 • Poprawne +2pkt.
Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania dla Kandydatów dla Projektu

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

 • Spotkania z doradcą zawodowym: 17.11.2018 - 31.11.2018
 • Kurs kompetencji miękkich: 19.11.2018 – 29.11.2018r
 • Kurs baristy dla uczniów:
  - I grupa 30.11.2018 – 01.12.2018r
  - II grupa 07.12.2018 – 08.12.2018
 • Kurs baristy dla nauczycieli - 05.02.2019 - 07.02.2019
 • Kurs barmana dla uczniów:
  - I grupa 15.01.2018 - 17.01.2019r
  - II grupa 18.01.2018 - 20.01.2019r
 • Kurs barmana dla nauczycieli: 08.02.2019 - 10.02.2019
 • Kurs sommeliera dla uczniów:
  - I grupa 18.02.2019 - 20.02.2019
  - II grupa 21.02.2019 - 23.02.2019
 • Kurs sommeliera dla nauczycieli:15.02.2019 - 17.02.2019
 • Kurs kuchni regionalnej Warmi, Mazur i Powiśla dla uczniów:
  - I grupa 15.03.2019 - 17.03.2019
  - II grupa 22.03.2019 - 24.03.2019
 • Kurs kuchni regionalnej Warmii, Mazur i Powiśladla dla nauczycieli: 09-10.11.2019r oraz 16-17.11.2019r
 • Kurs kompetencji miękkich dla uczniów: od 18.11.2019r
 • Kurs barmana dla uczniów (II tura)
  - I grupa: 18.01.2020r – 20.01.2020r
  - II grupa: 21.01.2020r – 23.01.2020r
 • Kurs sommeliera dla uczniów (II tura)
  - I grupa: 25.01.2020r – 27.01.20120r
  - II grupa: 28.01.2020r – 30.01.2020r

HARMONOGRAM REALIZACJI WSPARCIA

Fotorelacja z realizacji kursów
Fotorelacja z realizacji kursów nauczyciei
Fotorelacja z realizacji kursu sommelier-nauczyciele
Fotorelacja z realizacji kursu sommelier-uczniowie
Fotorelacja z realizacji kursu językowego-uczniowie
Fotorelacja z realizacji kursu kuchnia regionalna-uczniowie
Wyposażenie pracowni
Kurs kompetencji miękkich

WEBSITE: www.projektgamma.pl 
| | | |