logo Zespół Szkół nr 6
im. M. Rataja
w Ełku
 
19-300 Ełk, ul. Kajki 4, tel.87 610-23-62
Sekretariat 7:00-15:00    Napisz do nas: zs6@elk.edu.pl
logo Szkoła w obiektywie -kliknij-  
Strona główna
Poradnik interesanta
Orlik
Usługi noclegowe
Wynajem pomieszczeń
i powierzchni reklamowych
Przetargi
REKRUTACJA 2019/2020
Pracownicy szkoły
Dokumenty szkoły
e-Dziennik
Lista podręczników
Zasady funkcjonowania dziennika
Dla rodzica
Dla ucznia
Samorząd
Do pobrania
Matura
Egzamin zawodowy
Kalendarium
Historia szkoły
Osiągnięcia
Realizowane projekty
Szkoła w obiektywie
Gazetka szkolna
Blog edukacyjny
Kącik kulinarny
"Edukacja Globalna"
Partnerzy szkoły
Oferty staży zawodowych
Ważne strony
Szkoła promująca zdrowie
 
 
 
Projekty realizowane w Zespole Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku
„Od teorii do praktyki – zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy”

Projekt „Od teorii do praktyki – zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2014 – 2020, Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

 • Wartość projektu: 727 227, 52 zł
 • Kwota dofinansowania: 654 417, 52 zł
Okres realizacji projektu: 01.09.018 – 31.08.2020 r. Cel Projektu: Celem projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego z branży gastronomiczno – hotelarskiej powiązanego z potrzebami runku pracy prowadzonego w Zespole Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku. Nastąpi to poprzez modernizację metod i treści kształcenia, podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia 64 Uczniów kierunków technicznych i zawodowych, w tym 70% uczniów pełnoletnich oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji 20 Nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Kto może zostać uczestnikiem projektu Grupę docelową projektu stanowią nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku, w tym:
a. Uczniowie zawodu:
 • Technik hotelarstwa: 30U (23 kobiet i 7 mężczyzn):
 • I nabór: 13U (10 kobiet i 3 mężczyzn z kl. 3) oraz 2U (2 kobiety z kl.4)
 • II nabór: 13U (11 kobiet i 2 mężczyzn z kl.3) oraz 2U (2 mężczyzn z kl.4)
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych: 30U (21 kobiet i 9 mężczyzn):
 • I nabór: 13U (9 kobiet i 4 mężczyzn z kl. 3) oraz 2U (2 kobiety z kl. 4)
 • II nabór: 13U (10 kobiet i 3 mężczyzn z kl.3) oraz 2U (2 mężczyzn z kl.4)
 • Szkoła branżowa: 4U (2 kobiety i 2 mężczyzn):
 • I nabór: kucharz – 2U (2 mężczyzn)
 • II nabór: kucharz – 2U (2 kobiety)
b. Nauczyciele kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 6 w Ełku (19 kobiet i 1 mężczyzna)
Działania w projekcie
W ramach projektu „Od teorii do praktyki – zwiększenie atrakcyjności uczniów ZS nr 6 w Ełku na rynku pracy” udzielane zostanie wsparcie w ramach niniejszych zadań:
1. DIAGNOZA UCZNIÓW POD KĄTEM UZUPEŁNIENIA UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH ORAZ KOMPETENCJI MIĘKKICH ;
2. KURSY UMOŻLIWIAJĄCE ZDOBYWANIE PRZEZ UCZNIÓW DODATKOWYCH KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZWIĘKSZAJĄCYCH ICH SZANSE NA RYNKU PRACY ;
 • Kurs barmana dla Uczniów pełnoletnich
 • Kurs baristy
 • Kurs someliera dla Uczniów pełnoletnich
 • Kurs w zakresie przygotowywania potraw regionalnych kuchni Warmii, Mazur i Podlasia
 • Branżowy kurs j. niemieckiego
 • Branżowy kurs j. angielskiego
 • Kursy rozwijające kompetencje miękkie
3. STAŻE ZAWODOWE
4. DOSKONALENIE NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO:
 • Kurs barmana
 • Kurs baristy
 • Kurs someliera
 • Kurs w zakresie przygotowywania potraw regionalnych kuchni Warmii, Mazur i Podlasia
5. MODERNIZACJA METOD I TREŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO ZAWODOWEGO;
6. DOPOSAŻENIE PRACOWNI KOMUNIKACJI W JĘZYKU OBCYM.
Uczestnicy projektu będą mieli zapewnione bezpłatne materiały szkoleniowe oraz wykwalifikowaną kadrę wykładowców i ekspertów. Projekt realizowany będzie zgodnie z zasadą równości szans.
Rekrutacja uczestników
Jeśli spełniasz kryteria zapraszamy do udziału w rekrutacji. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej w zakładce „Dokumenty do pobrania”. Sposób składania dokumentów Formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) wypełniony w języku polskim (w przypadku odręcznego wypełnienia dokumentu w sposób czytelny) we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy” albo zakreślić (elektronicznie lub odręcznie) pole wyboru „nie dotyczy”.
Formularz można składać:
 • osobiście w Biurze Projektu
 • drogą mailową: projektzs6@projektgamma.pl
Dokumenty składane w wersji elektronicznej powinny zostać przekazane do Biura Projektu w oryginale z podpisami nie później niż przed rozpoczęciem pierwszej formy wsparcia,
 • pocztową
Zgłoszenia, które przejdą pozytywnie ocenę formalną zostaną poddane ocenie punktowej, która polegać będzie na przyznaniu punktów w następujących kategoriach:
a. motywacja – spełnia/nie spełnia. Ocenie podlega uzasadnienie chęci wzięcia udziału ucznia w projekcie (np. kolidowanie wsparcia z wyjazdem/stażem zagranicznym itp.). Ocena na podstawie notatki z rozmowy rekrutacyjnej prowadzonej z uczniem lub uczniem i rodzicem ucznia niepełnoletniego.
b. średnia ocen z przedmiotów zawodowych za ostatni rok:
 • 4,5 lub więcej +5 pkt.
 • 4,49 - 4,00 +4 pkt.
 • 3,99 – 3,5 +3 pkt.
 • 3,4 – 3,0 +2 pkt.
 • poniżej 3,0 +0 pkt.
c. osoby zamieszkujące na terenach wiejskich +3 pkt.,
d. osoby z niepełnosprawnościami +3pkt.,
e. frekwencja na zajęciach obowiązkowych za ostatni rok:
 • 90% - 100% +3pkt.
 • 80% - 89% +2pkt.
 • 70% - 79% +1pkt.
f. Ocena zachowania za ostatni rok:
 • Wzorowe +5pkt.
 • Bardzo dobre +4pkt.
 • Dobre +3pkt.
 • Poprawne +2pkt.
Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania dla Kandydatów dla Projektu

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

 • Spotkania z doradcą zawodowym: 17.11.2018 - 31.11.2018
 • Kurs kompetencji miękkich: 19.11.2018 – 29.11.2018r
 • Kurs baristy dla uczniów:
  - I grupa 30.11.2018 – 01.12.2018r
  - II grupa 07.12.2018 – 08.12.2018
 • Kurs baristy dla nauczycieli - 05.02.2019 - 07.02.2019
 • Kurs barmana dla uczniów:
  - I grupa 15.01.2018 - 17.01.2019r
  - II grupa 18.01.2018 - 20.01.2019r
 • Kurs barmana dla nauczycieli: 08.02.2019 - 10.02.2019
 • Kurs sommeliera dla uczniów:
  - I grupa 18.02.2019 - 20.02.2019
  - II grupa 21.02.2019 - 23.02.2019
 • Kurs sommeliera dla nauczycieli:15.02.2019 - 17.02.2019
 • Kurs kuchni regionalnej Warmi, Mazur i Powiśla dla uczniów:
  - I grupa 15.03.2019 - 17.03.2019
  - II grupa 22.03.2019 - 24.03.2019
Fotorelacja z realizacji kursów
Fotorelacja z realizacji kursów nauczyciei
Fotorelacja z realizacji kursu sommelier-nauczyciele
Fotorelacja z realizacji kursu sommelier-uczniowie
Fotorelacja z realizacji kursu językowego-uczniowie
Fotorelacja z realizacji kursu kuchnia regionalna-uczniowie Wyposażenie pracowni

WEBSITE: www.projektgamma.pl


Projekt staży zagranicznych młodzieży - ,,Z Ełku do Italii"

OPIS PROJEKTU ZS6 EŁK 2016

Erasmus Plus „Z Ełku do Italii”


W czasie wakacji grupa uczniów i nauczycieli wyjechała do Włoch na dwutygodniowe staże zawodowe. Uczniowie mieli okazję pracować w renomowanych restauracjach i hotelach na terenie miasta Spoleto w prowincji Perugia. Codziennie kształcili się pod okiem najlepszych szefów kuchni i uczyli się gotować od wykwalifikowanych pracowników w branży gastronomicznej. Hotelarze mieli okazję poznać bazę hotelową i warunki zakwaterowania w obiektach cztero- i pięciogwiazdkowych. Do ich obowiązków należała między innymi obsługa gości hotelowych na recepcji, przygotowanie bufetów śniadaniowych czy też housekeeping. Dwa tygodnie pobytu we Włoszech pozwoliło uczniom podnieść ich kwalifikacje zawodowe i wpłynęło pozytywnie na zaspokojenie podstawowych potrzeb naszej instytucji: praktycznej nauki zawodu, a także języka obcego zawodowego, na jak najwyższym poziomie, dającym uczniom satysfakcję osobistą i umożliwiającym absolwentom zdobycie pracy odpowiedniej do ich oczekiwań i potrzeb. Staże pozwoliły uczestnikom poszerzyć wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług gastronomicznych i turystyczno-hotelarskich w kraju południa Europy – bardzo atrakcyjnym dla turystów ze względu na klimat, kuchnię i swoją specyfikę obyczajowo – kulturową. Stażyści poprawili też znajomości języków obcych, szczególnie w zakresie słownictwa zawodowego. Staż stał się dla nich świetną szkołą samodzielności, przyczynił się do poprawy ich poczucia własnej wartości, wzmocnił pewność siebie, przyczynił się do rozwoju osobistego, a praca za granicą, często w wielonarodowym zespole, pozwoliła im poznać i zrozumieć wartość różnorodności kulturowej Europy. Uczniowie zdobyli dokumenty Europass Mobilność, otrzymali zaświadczenia ukończenia kursów językowych i certyfikaty odbycia stażu. Ponadto udział w programie Erasmus Plus umożliwił wszystkim uczestnikom poszerzenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych, zwiększył ich szanse na rynku pracy – krajowym i europejskim, podniósł aspiracje zawodowe i osobiste oraz zwiększył motywację do kontynuowania nauki. Oczywiście poza pracą był czas na odpoczynek i podziwianie piękna Włoch. W ramach projektu uczniowie zwiedzali Rzym i Watykan, co było dla nich niesamowitym i niezapomnianym przeżyciem. Odwiedzili Bazylikę Św. Piotra i mieli okazję zobaczyć grób Jana Pawła II. Ponadto wybrali się wraz z opiekunami do Asyżu, by pochodzić malowniczymi i urokliwymi uliczkami tego miasta. Włochy zachwycały swoją architekturą tak różną od polskiej. Włosi przyjęli wszystkich bardzo serdecznie i miło. Byli dla naszych uczniów bardzo serdeczni i opiekuńczy. Udało się nam nawet pojechać na jeden dzień nad morze, by w promieniach słońca i przy szumie fal odpocząć po ciężkiej pracy. Wszyscy przywieźli do domu niezapomniane wspomnienia, wiele cudownych zdjęć i przekonanie, że był to najlepiej wykorzystany wakacyjny czas. Uczniowie zgodnie orzekli, że udział w stażach za granicą jest najlepszą okazją do praktycznej nauki zawodu i jeżeli tylko nadarzy się kolejna okazja do wzięcia udziału w programie Erasmus Plus to na pewno z niej skorzystają. Tak więc mamy nadzieję, że nasza pani koordynator Katarzyna Grzymkowska jeszcze raz spróbuje nam to zorganizować.


"Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju"

Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku współpracuje z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filią w Olecku, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i MSZ


„Projekt Otwarta firma – Biznes przy tablicy”


W dniach 14-20 listopada 2016 roku po raz dziewiąty zostanie zorganizowany w Polsce Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w 143 krajach świata. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są: były premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi. W ramach współpracy naszej szkoły z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości przystąpiliśmy do projektu Otwarta firma – Biznes przy tablicy. Program ten polega na zorganizowaniu spotkania młodzieży z przedstawicielami lokalnego biznesu. Projekt Otwarta firma dla szkół ponadgimnazjalnych nosi nazwę Biznes przy tablicy. W tym module wolontariusze z firm spotykają się z młodzieżą na warsztatach, organizowanych na terenie szkoły i realizują jeden z wybranych tematów: • Pracownik i pracodawca • Własna firma • Marketing firmy • Etyczny biznes • Konsument • Finanse W bieżącym roku szkolnym projekt został objęty Honorowym Patronatem Ministerstwa Rozwoju. Koordynatorem projektu na terenie szkoły jest U. Mikłosz„Moje finanse w szkole”


Innowacyjny program edukacji finansowej skierowany jest do młodzieży w wieku 16–19. Jego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego. Program przewidziany jest do realizacji na lekcjach lub na zajęciach pozalekcyjnych w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości lub innych przedmiotów ekonomicznych. Koordynatorem projektu na terenie szkoły jest U. Mikłosz„Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”


Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to innowacyjny program edukacyjny, w którym uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę. Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Uczniowie zakładają w szkole miniprzedsiębiorstwo – czyli własną, realnie działającą firmę zorganizowaną na wzór spółki jawnej. Uczniowie – wspólnicy miniprzedsiębiorstwa szukają pomysłu na produkt bądź usługę, przygotowują biznesplan przedsięwzięcia, gromadzą niezbędny kapitał, podejmują działania marketingowe, produkują i sprzedają swoje produkty bądź usługi oraz prowadzą dokumentację finansową swojego miniprzedsiębiorstwa. W ramach programu organizowany jest Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK, a jego zwycięzca reprezentuje Polskę w konkursie europejskim JA Europe Company of the Year Competition. Koordynatorem projektu na terenie szkoły jest U. Mikłosz„Lekcje z ZUS”


Projekt dla szkół ponadgimnazjalnych pn. „Lekcje z ZUS” - jest to projekt autorski ZUS, który ma na celu zwiększenie świadomości młodego pokolenia Polaków, na temat ubezpieczeń społecznych. W tym roku szkolnym jest to już III edycja. Warunkiem startu jest realizacja programu edukacyjnego „Lekcje ZUS”, polegającego na przeprowadzeniu 4 lekcji o tematyce ubezpieczeń społecznych. Uczestnictwo w projekcie „Lekcje z ZUS” kończy się olimpiadą „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.„Konkurs "Poznaj swoje prawa w pracy"”


Konkurs kierowany jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”. Celem konkursu jest promocja proaktywnych postaw i osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie wiedzy o bhp i prawie pracy a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa oraz wagi dbałości o jakość stanowisk pracy i bezpieczeństwa pracy.„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”


29 grudnia 2015 r. Zarząd Powiatu Ełckiego podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa poprawa estetyki oraz funkcjonalności dróg dojazdowych, parkingów oraz ciągów komunikacji pieszej wraz z renowacją parku i wymianą ogrodzenia w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku”.

Aby dowiedziedziec się wiecej kliknij: Szczegóły projektu


WSPOMAGANIE PLACÓWEK W POWIECIE EŁCKIEM


Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku uczestniczy w projekcie „Wspomaganie placówek w Powiecie Ełckim”.Nauczyciele Technikum nr 4 doskonalą się w temacie „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny ?” zaś nauczyciele Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8, w temacie „Postawy uczniowskie- jak je kształtować?”

Aby dowiedziedziec się wiecej kliknij: Szczegóły projektuCOMENIUS


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach rozwoju systemu edukacji

Aby dowiedziedziec się wiecej kliknij: Szczegóły projektuLEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ EDUKACYJNO-ZAWODOWĄ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 im. M. Rataja w Ełku
- KURSY DODATKOWE -


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aby dowiedziedziec się wiecej kliknij: Szczegóły projektuLEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ EDUKACYJNO-ZAWODOWĄ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 6 im. M. Rataja w Ełku


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aby dowiedziedziec się wiecej kliknij: Szczegóły projektuINNOWACYJNE MODUŁOWE PROGRAMY NAUCZANIA


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Aby dowiedziedziec się wiecej kliknij: Szczególy projektu 
| | | |