logo Zespół Szkół nr 6
im. M. Rataja
w Ełku
 
19-300 Ełk, ul. Kajki 4, tel.87 610-23-62
Sekretariat 7:00-15:00    Napisz do nas: zs6@elk.edu.pl
logo Szkoła w obiektywie -kliknij-  
Strona główna
Poradnik interesanta
Orlik
Usługi noclegowe
Wynajem pomieszczeń
i powierzchni reklamowych
Przetargi
REKRUTACJA 2019/2020
Pracownicy szkoły
Dokumenty szkoły
e-Dziennik
Lista podręczników
Zasady funkcjonowania dziennika
Dla rodzica
Dla ucznia
Samorząd
Do pobrania
Matura
Egzamin zawodowy
Kalendarium
Historia szkoły
Osiągnięcia
Realizowane projekty
Szkoła w obiektywie
Gazetka szkolna
Blog edukacyjny
Kącik kulinarny
"Edukacja Globalna"
Partnerzy szkoły
Oferty staży zawodowych
Ważne strony
Szkoła promująca zdrowie
 
 
 
Najważniejsze informacje dla rodziców
Informacja o ubezpieczeniu młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków

Informacja o ubezpieczeniu młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2018/2019

Młodzież Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku, zgodnie z decyzją Rady Rodziców, w roku szkolnym 2018/2019 jest objęta ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 12 000,00 zł w InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group. Składka za osobę wynosi 38,00 zł.
Zakres ubezpieczenia -

Zgłoszenie roszczenia można dokonać online oraz w formie tradycyjnej, tj. papierowej.

1. Przy zgłaszaniu szkody online:

Aby przyspieszyć proces rejestracji szkód w Call Center proszę zgłaszać szkody z Edu Plus za pomocą: lub adresu mailowego

2. 2. Zgłaszając roszczenie w formie papierowej należy pobrać z sekretariatu i wypełnić druki, które zostaną potwierdzone przez szkołę.

Wypełnione druki należy przesłać/ dostarczyć na adres:
Premium Ubezpieczenia Szkody EDU
ul. Wojska Polskiego 65
19-300 Ełk

W obu powyższych przypadkach należy dołączyć kserokopię dokumentacji medycznej.


e-Dziennik Statut Zespołu Szkół nr 6
Statut Branżowe Szkoły j I stopnia nr 3 w Ełku Harmonogram dyżurów pedagogicznych
Biblioteka szkolna Praktyki zawodowe
Kalendarz roku szkolnego Zajęcia pozalekcyjne
Plan lekcji klas I Plan lekcji klas II
Plan lekcji klas III Plan lekcji klas IV
Rada Rodziców Program Wychowawczo-Profilaktyczny, Branżowa Szkoła I Stopnia
Program Wychowawczo - Profilaktyczny, Technikum list Ministra skierowany do rodziców i opiekunów
 
| | | |