1953

  • 1949 rok grono pedagogiczne
  • 1952 rok IV klasa(lekcja rachunkowości)
  • 1953 rok maturzyści i nauczyciele
  • 1954 rok uczennice szkoły w pokazach ratownictwa z okazji tygodnia zdrowia
  • 1954 rok wycieczka do Zakopanego
  • 1955 rok  absolwenci