1957

  • 1956 rok (przed budową nowego budynku)
  • 1956 rok (przed budową nowego budynku szkoły)
  • 1957 rok budowa szkoły (parter)
  • 1957 rok budowa szkoły (pierwsze piętro)
  • 1957 rok budowa szkoły